Strona główna » praca w UE » EURES » Osoby poszukujące pracy » W poszukiwaniu informacji o pracy za granicą

Europejscy pracodawcy mogą korzystać z różnych usług i narzędzi komunikacji, a także prywatnych, wirtualnych lub specjalistycznych usług, baz danych oraz środków przekazu itd., w celu ogłaszania swych ofert pracy. Poniższa lista zawiera przegląd źródeł dostępnych informacji na szczeblu europejskim. Zachęcamy do lektury!

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA I PORTAL MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ EURES

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

PRYWATNE AGENCJE ZATRUDNIENIA I AGENCJE REKRUTACJI

INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI