Strona główna » praca w UE » Praca w instytucjach UE » Wymagania stawiane kandydatom

Kto może się zgłosić?

Każdy kandydat musi:

Kandydaci muszą ponadto spełniać kryteria w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli tego rodzaju warunki zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska. W przypadku wszelkiego rodzaju stanowisk administratora najczęściej wymagany jest dyplom uczelni wyższej. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Lingwiści (tłumacze ustni, tłumacze pisemni, prawnicy lingwiści) muszą wykazać się dodatkową znajomością języków, wykraczającą poza podane powyżej wymogi podstawowe.