Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE » Świadczenia emerytalno-rentowe

Przeszli już Państwo na emeryturę lub zrobią to wkrótce… Są Państwo dotknięci niepełnosprawnością, a może złożyli Państwo wniosek o rentę rodzinną… 

Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na szczeblu UE osoby mieszkające lub pracujące w innym kraju UE, a także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii, nie muszą obawiać się o swoje uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. 

Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, otrzyma emeryturę, której wysokość zależeć będzie od okresów ubezpieczenia przebytych w innych krajach, w których pracowała. 

W przypadku gdy okres ubezpieczenia przebyty w danym państwie jest krótszy od okresu wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty, państwo to uwzględnia okresy ubezpieczenia przebyte w innym kraju.  

Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną przeniesione niezależnie od długości okresów ubezpieczenia (pracy) lub okresów zamieszkania.