Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne » Emerytury pracownicze

EMERYTURA

Poniższe zasady mają zastosowanie do osób, które przestały pracować w jednym Państwie Członkowskim i zaczęły pracować w innym:

Żadne składki nie przepadają, nabyte prawa są chronione, a każdy kraj wypłaca emeryturę adekwatną do okresu ubezpieczenia w tym kraju.

Zasady ogólne

Osoba ubezpieczona w jednym Państwie Członkowskim

W takiej sytuacji wysokość emerytury zostanie obliczona zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego dokładnie jak w przypadku obywateli tego kraju. Nie ma znaczenia, czy uprawniony mieszka w tym kraju po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Osoba ubezpieczona w więcej niż jednym Państwie Członkowskim

Otrzymuje emeryturę od każdego Państwa, w którym była ubezpieczona przez okres przynajmniej jednego roku. Wysokość emerytur będzie odpowiadać okresom ubezpieczenia w poszczególnych Państwach.

Programy wcześniejszych emerytur

Większość programów wcześniejszych emerytur opiera się na umowach zawartych z partnerami społecznymi – nie mają zastosowania uregulowania wspólnotowe w zakresie koordynacji. Osoba przechodząca na wcześniejszą emeryturę może utracić świadczenia emerytalne z tego tytułu, jeśli przeprowadzi się do Państwa Członkowskiego, które nie wypłaca takich świadczeń.