Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3252 razy

Emerytury pracownicze

EMERYTURA

Poniższe zasady mają zastosowanie do osób, które przestały pracować w jednym Państwie Członkowskim i zaczęły pracować w innym:

  • w każdym kraju, w którym osoba była ubezpieczona przechowuje się jej ewidencję ubezpieczeniową do czasu osiągnięcia przez nią wieku emerytalnego; opłacone składki nie są przesyłane do innego kraju ani nie są wypłacane takiej osobie, jeśli nie jest już ona ubezpieczona w takim kraju,
  • każdy kraj, w którym osoba była ubezpieczone przez okres przynajmniej jednego roku będzie musiał wypłacać emeryturę po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego,
  • emerytura zostanie naliczona zgodnie z ewidencją ubezpieczeniową w tym kraju. Jeśli osoba była ubezpieczona przez długi okres czasu w takim kraju, otrzyma stosunkowo „wysoką” emeryturę. Jeśli okres ubezpieczenia nie był długi, emerytura będzie stosunkowo „niska”.

Żadne składki nie przepadają, nabyte prawa są chronione, a każdy kraj wypłaca emeryturę adekwatną do okresu ubezpieczenia w tym kraju.

Zasady ogólne

  • Sumowanie: jeżeli okres, w którym osoba była ubezpieczona w Państwie Członkowskim nie jest odpowiednio długi, aby kwalifikowała się ona do otrzymywania emerytury w tym kraju, uwzględniać się będzie wszelkie okresy ubezpieczenia mające miejsce w innych Państwach Członkowskich.
  • Mieszkanie lub pobyt zagranicą: emerytura będzie wypłacana, bez żadnych potrąceń, zmian lub odroczeń - bez względu na miejsce Pana(i) pobytu lub zamieszkania na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba ubezpieczona w jednym Państwie Członkowskim

W takiej sytuacji wysokość emerytury zostanie obliczona zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego dokładnie jak w przypadku obywateli tego kraju. Nie ma znaczenia, czy uprawniony mieszka w tym kraju po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Osoba ubezpieczona w więcej niż jednym Państwie Członkowskim

Otrzymuje emeryturę od każdego Państwa, w którym była ubezpieczona przez okres przynajmniej jednego roku. Wysokość emerytur będzie odpowiadać okresom ubezpieczenia w poszczególnych Państwach.

Programy wcześniejszych emerytur

Większość programów wcześniejszych emerytur opiera się na umowach zawartych z partnerami społecznymi – nie mają zastosowania uregulowania wspólnotowe w zakresie koordynacji. Osoba przechodząca na wcześniejszą emeryturę może utracić świadczenia emerytalne z tego tytułu, jeśli przeprowadzi się do Państwa Członkowskiego, które nie wypłaca takich świadczeń.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login