Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3296 razy

Równe traktowanie

Zakaz dyskryminacji obcokrajowców w stosunku do własnych obywateli

Z reguły ustawodawstwo kraju, w którym pracownik jest ubezpieczony dotyczące zabezpieczenia społecznego uprawnia pracownika do posiadania takich samych praw i obowiązków jak obywatele tego kraju.

W szczególności oznacza to, że Pana(a) wniosek o przyznanie świadczenia nie może być odrzucony wyłącznie na tej podstawie, że nie jest Pan(i) obywatelem danego kraju.

Zawsze można się powołać na zasadę równego traktowania.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zasada dotyczy nie tylko form „bezpośredniej” dyskryminacji, ale również wszelkich form ukrytej („pośredniej”) dyskryminacji, w przypadku gdy w teorii przepis ustawodawstwa krajowego ma zastosowanie w równym stopniu do obywateli jaki i do obcokrajowców, ale w praktyce jest niekorzystny dla obcokrajowców.

Ważne

Ustalenie, czy dany przepis stanowi „ukrytą” dyskryminację może czasami być trudne. Należy poprosić o bardziej szczegółowe informacje, gdy uważa Pan(i), że krajowe przepisy prowadzą do dyskryminacji Pana(i) praw.

W wielu przypadkach zasada równego traktowania nie wystarcza, aby chronić pracowników migrujących, jeśli oni lub członkowie ich rodzin mieszkają poza granicami Państwa, w którym są ubezpieczeni lub jeżeli pracownik ma „rozdzieloną” ewidencję ubezpieczeniową prowadzoną w ramach ustawodawstw dwóch lub większej liczby Państw. Istnieją specjalne uregulowania dla tego typu przypadków, które omówiono w poniższych częściach.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi w zakresie zabezpieczenia społecznego ma Pan(i) takie same prawo jak obywatele Państwa, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a) do wyboru członków instytucji zabezpieczenia społecznego lub do udziału w ich nominacji. Kwestia możliwości bycia członkiem w takich organach jest regulowana w ustawodawstwie krajowym.

Ponadto należy pamiętać o swoich obowiązkach w ramach ustawodawstwa Państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ale także wszelkich innych obowiązków spoczywających na obywatelach tego Państwa.

 

Dyskryminowanie własnych obywateli

Nie jest zakazane przepisami wspólnotowymi, za wyjątkiem gdy osoba jest chroniona takimi przepisami, ponieważ korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób.

ODNOŚNIKI

Przepisy wspólnotowe w zakresie zabezpieczenia społecznego „Prawa obywateli podczas przemieszczania się po Unii Europejskiej” [Your rights when moving within the European Union] – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Urząd ds. Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2000 r.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login