Strona główna » praca w UE » EURES

EURES pomaga pracownikom przekraczać granice

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są siecią współpracy, której celem jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Szwajcaria jest również częścią programu. Partnerami w sieci są publiczne służby ds. zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską.

Główne cele sieci EURES to:

- informowanie, ukierunkowanie i doradzanie potencjalnie mobilnym pracownikom w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych krajów; i
- ukierunkowanie i doradzanie pracownikom i pracodawcom w regionach transgranicznych.