Strona główna » pomoc UE » Zamieszkanie w europie » Ubezpieczenia społeczne

Podczas podróży na terytorium Unii Europejskiej oraz pobytu w innym państwie członkowskim mają Państwo problemy z ubezpieczeniem? Na szczeblu Wspólnoty ustalono wspólne zasady mające zagwarantować pracownikom migrującym i ich rodzinom odpowiedni poziom ubezpieczenia społecznego.
Znajdą tu Państwo informacje na temat zasad dotyczących wspólnotowych przepisów w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, które mają zastosowanie do osób przemieszczających się na terytorium Unii. Znajdą tu Państwo również odpowiedzi na pytania dotyczące praw pracowników migrujących w zakresie zasiłków rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, urlopu zdrowotnego oraz rent i emerytur.