Strona główna » praca w UE » Praca w innym kraju UE » Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia w trakcie czasowego pobytu za granicą.

Dlatego też każdy, kto wybiera się na urlop, w podróż służbową, na krótką wycieczkę bądź też zamierza odbyć studia za granicą, powinien pamiętać o wyrobieniu karty. Dzięki niej jej właściciel może uchronić się przed problemami, zaoszczędzić czas i wydać mniej pieniędzy w przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń w czasie pobytu poza swoim krajem.

Jakie korzyści płyną z posiadania karty?

Karta zapewnia jej posiadaczowi taki sam dostęp do instytucji ochrony zdrowia działających w sektorze publicznym (np. lekarza, apteki, szpitala lub ośrodka zdrowia), jaki mają obywatele kraju, w którym przebywa dana osoba. Jeśli posiadacz karty musi uzyskać pomoc medyczną w kraju, w którym ochrona zdrowia jest płatna, otrzyma zwrot uiszczonej opłaty niezwłocznie bądź po powrocie do kraju zamieszkania. Osoba posiadająca kartę może zapewnić sobie dostęp do ochrony zdrowia, nie przerywając pobytu za granicą.

Jednakże należy zauważyć, iż karta nie zapewni pokrycia kosztów ochrony zdrowotnej jej właściciela podczas pobytu za granicą, jeśli celem jego podróży jest leczenie choroby lub rany nabytej przed rozpoczęciem podróży. Karta nie zapewnia również pokrycia kosztów leczenia w ośrodkach prywatnych. 

Niektóre witryny internetowe oferują Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego za pieniądze. Należy jednak pamiętać, że kartę można uzyskać bezpłatnie za pośrednictwem lokalnych instytucji kompetentnych w sferze ochrony zdrowia.

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia opracowała przewodnik (w języku angielskim) dotyczący dostępu do służby zdrowia oraz sposobu ubiegania się o odszkodowania w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.