rozmiar czcionki A A A
czytano 5530 razy

Nieuczciwe warunki umów

OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ PRAWO WSPÓLNOTOWE

Jest Pan(i) chroniony(a) przed nieuczciwymi warunkami, jeżeli jako konsument zawiera Pan(i) umowę z profesjonalistą w dowolnym miejscu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Na ogół za nieuczciwy uważa się warunek umowy, który powoduje znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

Weźmy za przykład sytuację, gdy kupujemy urządzenie elektryczne AGD, a standardowa umowa sprzedawcy wyłącza odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie produktu lub stanowi, że firma w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe powstałe na skutek wad ukrytych.

W razie napotkania na takie umowy można je zakwestionować lub zignorować, ponieważ nie są one wiążące dla konsumenta.

Warunki, w jakich powyższe umowy są nieważne zostały określone w zasadach poszczególnych Państw Członkowskich. Okoliczności oraz inne praktyczne przykłady i informacje zamieszczono w informatorach o nieuczciwych warunkach dla poszczególnych krajów.

W razie wątpliwości co do znaczenia pisemnego warunku (w tym także warunków umowy standardowej) w umowie zawartej ze specjalistą przeważa interpretacja, która jest najkorzystniejsza dla konsumenta. Powyższa zasada wywodzi się z ogólnej zasady, według której w umowach, w których wszystkie lub określone warunki są pisemne, warunki muszą zawsze być sporządzone w prostym i zrozumiałym języku.

Warto podkreślić, że oprócz ogólnej definicji nieuczciwych warunków ustawodawstwo wspólnotowe zawiera indykatywną i niewyczerpującą listę warunków normalnie uważanych za nieuczciwe. Ponadto w celu ochrony konsumentów przed wykorzystywaniem nieuczciwych warunków zasady wspólnotowe zobowiązują Państwa Członkowskie do stosowania odpowiednich i skutecznych środków zapobiegających stałemu korzystaniu z takich warunków.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie nieuczciwych warunków musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego UE. Ponadto Państwo Członkowskie może zwiększyć lub uzupełnić tę ochronę w kontekście swojego krajowego porządku prawnego.

 

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa Rady 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 95 z 21.4.1993, str. 95).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login