Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5655 razy

Własność podzielona – timeshares

OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ PRAWO WSPÓLNOTOWE

Rozwojowi branży turystycznej towarzyszy szybki wzrost liczby umów w sprawie nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie: przykładowo prawa do korzystania przez jeden tydzień w roku z mieszkania położonego w kurorcie morskim lub górskim.

W celu ochrony konsumentów przed przykrymi niespodziankami, jakie tego typu umowy mogą kryć, zasady wspólnotowe przyznają Panu(i) pewne prawa w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata i dotyczących okresów przynajmniej jednego tygodnia w roku. Prawa związane są z informacjami o elementach składowych umowy, ustaleniach dotyczących przekazywania tych informacji oraz procedur i ustaleń dotyczących unieważnienia umowy lub odstąpienia od umowy.

Niezależnie od miejsca położenia nieruchomości w Unii Europejskiej zbywca ma obowiązek dostarczenia nabywcy, na żądanie, dokumentu zawierającego kompleksowe informacje o przedmiotowej nieruchomości. Informacje, opisujące między innymi prawo będące przedmiotem umowy, położenie nieruchomości oraz szczególne obowiązki lub warunki związane z prawem korzystania z nieruchomości w Państwie Członkowskim, w którym jest ona położona, stanowią integralną część umowy w razie nabycia prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie.

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przez nabywcę. W ciągu takiego 10-dniowego okresu nabywcy mają prawo do unieważnienia umowy bez podania przyczyny i bez żadnych kosztów, poza kosztami prawnymi poniesionymi z tytułu zawarcia umowy. Są to przykładowo koszty podpisania umowy w obecności notariusza, którego obecność jest wymagana przepisami prawa w niektórych krajach, o ile koszty te zostały określone w umowie.

Nawet jeśli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym nieruchomość jest położona stanowi, że egzemplarz umowy musi być dostępny w języku takiego Państwa Członkowskiego, zbywca musi dostarczyć konsumentowi na jego żądanie dokument z informacjami oraz umowę w języku ojczystym konsumenta, o ile jest on urzędowym językiem UE.

Podczas omawianego 10-dniowego okresu zbywca ma ścisły zakaz żądania złożenia kaucji lub jej przyjmowania od nabywców zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu stron trzecich.

W razie odstąpienia przez nabywcę od umowy na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie automatycznemu rozwiązaniu ulegają wszelkie związane z nią umowy kredytowe.

Ochrona udzielona w ramach prawa wspólnotowego w zakresie umów na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie musi być zagwarantowana w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego UE. Ponadto Państwo Członkowskie może zwiększyć lub uzupełnić tę ochronę konsumentów w kontekście swojego krajowego porządku prawnego.

Góra

ODNOŚNIKI

  • Dyrektywa 94/47/WE z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 280 z 29.10.1994, str. 83).
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login