Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5854 razy

8. W kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy

 Ogólny rozwój oraz nowe miejsca pracy jako działania o priorytetowym znaczeniu

    * Aby odpowiedzieć na wyzwania, jakie niesie ze sobą globalizacja, Unia zamierza zwiększyć konkurencyjność europejskiej gospodarki (poprzez liberalizację rynku usług telekomunikacyjnych, rynku usług ogółem i energii).
    * Ułatwiając wymianę „dobrych praktyk”, Unia wspiera reformy wprowadzane przez państwa członkowskie.
    * Unia dąży do tego, aby potrzeba większego rozwoju i konkurencyjności odpowiadała celom spójności społecznej oraz trwałego rozwoju, które leżą u podstaw modelu europejskiego.
    * W latach 2007-2013 Unia zamierzać przeznaczyć więcej środków na szkolenia, innowację i badania naukowe w ramach unijnych funduszy strukturalnych.
Na początku ostatniej dekady XX wieku, dwa potężne zjawiska zaczęły wywierać wpływ na gospodarkę i sposób życia na całym świecie, w tym w Europie. Jednym z nich była globalizacja - wraz ze wzrostem współzależności poszczególnych gospodarek powstała tzw. „gospodarka globalna”. Drugim zjawiskiem była rewolucja technologiczna – wprowadzenie Internetu i nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

I. Proces lizboński

(a)  Założenia

Jeszcze przed rozpoczęciem 2000 roku, liderzy UE mieli świadomość, że gospodarka UE potrzebuje daleko idącej modernizacji, aby móc konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i innymi ważnymi podmiotami na scenie międzynarodowej. Rada Europejska zgromadzona w Lizbonie w marcu 2000 r. ustaliła nowy bardzo ambitny cel dla Unii – do 2010 r. ma ona stać się „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej”.

(b)  Strategia

Aby osiągnąć wyznaczony w ten sposób cel, członkowie Rady Europejskiej uzgodnili również szczegółową strategięDeutshEnglishFrançais . Tak zwana „strategia lizbońska” obejmuje takie zagadnienia, jak: badania naukowe, edukacja, kształcenie zawodowe, dostęp do Internetu i biznes elektroniczny. Obejmuje również reformę systemów ubezpieczeń społecznych w Europie. Systemy te są jedną z ważniejszych wartości Europy, ponieważ dają naszym społeczeństwom możliwość stosunkowo bezbolesnego przechodzenia przez zmiany strukturalne i społeczne. Jednak aby były one trwałe i aby mogły z nich korzystać także przyszłe pokolenia, systemy te muszą być zmodernizowane.

Co roku, na wiosnę, Rada Europejska zbiera się, aby dokonać przeglądu postępów we wprowadzaniu strategii lizbońskiej.

II. Ogólny rozwój i nowe miejsca pracy w centrum uwagi

Wiosną 2006 r. Rada Europejska nie ukrywała, że sześć lat po rozpoczęciu procesu lizbońskiego, jego rezultaty były raczej mieszane. W związku z tym Rada postanowiła zająć się problemem bezrobocia, które w wielu państwach UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Rada postanowiła również zmienić listę priorytetowych działań dla UE – w centrum uwagi miałyby się znaleźć działania sprzyjające ogólnemu rozwojowi oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Jeżeli Europa chce zwiększyć produktywność gospodarek w poszczególnych państwach oraz zwiększyć spójność społeczną, to musi w dalszym ciągu koncentrować się przede wszystkim na podnoszeniu wyników gospodarczych, innowacji i poprawie kwalifikacji ludzi.

Z inicjatywy José Manuela Barroso, przewodniczącego Rady Europejskiej, państwa członkowskie UE postanowiły:

    * zwiększyć inwestycje w badania naukowe i innowację;
    * zwiększyć rolę Komisji Europejskiej jako koordynatora, który wspiera państwa członkowskie, zwłaszcza poprzez propagowanie „dobrych praktyk” w Europie;
    * przyspieszyć reformy w zakresie rynków finansowych oraz systemów ubezpieczeń społecznych, a także przyspieszyć liberalizację sektora usług telekomunikacyjnych i energetycznych.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login