Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10061 razy

Jak odpowiedzialnie prowadzić działalność gospodarczą?

Odpowiedzialność przedsiębiorstw obejmuje ich zobowiązania prawne wobec środowiska i pracowników. Firmy muszą regulować szersze oddziaływanie swojej działalności.

  • Środowisko - Przedsiębiorstwa mają do odegrania zasadniczą rolę w ograniczeniu zanieczyszczeń i zahamowaniu zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, efektywne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań może wydawać się kosztowne w perspektywie krótkoterminowej, ale w dłuższej perspektywie może być korzystne dla działalności gospodarczej oraz pozytywnie wpływać na zwiększenie konkurencyjności, promowanie innowacji i tworzenie nowych rynków.
  • Pracownicy - Na przedsiębiorstwach spoczywają obowiązki wynikające z prawa pracy i organizacji pracy. Są one prawnie zobowiązane do zapobiegania dyskryminacji w pracy, zapewnienia wszystkim pracownikom - kobietom i mężczyznom, pracownikom krajowym i cudzoziemcom - równego traktowania oraz zagwarantowania pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspieranie uczenia się przez całe życie i dialogu społecznego również pomaga w tworzeniu lepszego środowiska pracy.
  • Działanie dobrowolne - Wszystkie przedsiębiorstwa muszą spełniać minimalne wymogi narzucone prawem, jednak firmy, które wybiegają myślą w przyszłość, mogą opracować strategie ochrony środowiska oraz strategie społeczne, które wykraczają poza te minimalne wymogi. Dzięki temu mogą zwiększać swą konkurencyjność oraz stabilność podejmowanych działań, a także osiągnąć sukces gospodarczy w perspektywie długoterminowej.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login