Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10997 razy

Fakty i liczby

 

Informacje podane poniżej świadczą o tym, jak ważne dla gospodarki europejskiej są małe firmy oraz jak istotne jest, by dać szansę przedsiębiorstwom, które zbankrutowały.

Czy wiesz, że...?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki UE. Stanowią 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają około 75 mln ludzi.
  Źródło: Eurostat, komunikat Komisji w sprawie nowoczesnej polityki MŚP na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005)
 • Małe firmy tworzą wiele miejsc pracy. W latach 2001–2003 utworzyły więcej miejsc pracy niż duże przedsiębiorstwa.
  Źródło: SMEs and entrepreneurship in the EU. (MŚP a przedsiębiorczość w UE) Statistics in focus (Statystyki w skrócie) No. 24/2006, Komisja Europejska
 • W całej UE można zaobserwować długoterminową tendencję polegającą na odchodzeniu od rolnictwa i przemysłu na rzecz sektora usług.
  Źródło: Restructuring and employment in the EU: Concepts, measurement and evidence. (Restrukturyzacja a zatrudnienie w UE: pojęcia, działania i fakty) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2006.
 • Co roku około 150 tys. przedsiębiorstw ogłasza upadłość, w wyniku czego 1,5 mln osób traci pracę.
  Źródło: Insolvencies in Europe 2006/07 (Upadłość w Europie), badanie przeprowadzone przez Creditreform
  (dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegi, 2002–2006)
 • Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą stawką jest ich reputacja, a także środki pieniężne i posiadane dobra. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się, jak ich rodziny poradzą sobie w przypadku bankructwa.
  Źródło: Attitudes to Bankruptcy (Podejście do bankructwa). The Insolvency Service, Londyn
 • Aby wspierać rozwój przedsiębiorczości, należy zaakceptować fakt, że firmy upadają oraz ograniczyć związane z tym konsekwencje gospodarcze i społeczne (dotyczy nowopowstających firm, które tworzą co najmniej 20 miejsc pracy przez pięć lat).
  Źródło: The Global Entrepreneurship Monitor, High Growth Report 2007
 • Z badania wydajności przedsiębiorstw najszybciej rozwijających się w Europie wynika, że w firmach założonych przez osoby ponownie rozpoczynające działalność odnotowano większe obroty oraz wzrost zatrudnienia, niż w firmach prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy nigdy nie ponieśli porażki.
  Źródło: Setting the Phoenix Free (Odrodzić się jak feniks z popiołów). Boston Consulting Group, 2002
 • Upadłość firmy nie oznacza utraty ducha przedsiębiorczości. Z badań wynika, że znaczna większość przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę, planuje ponowne założenie firmy.
  Źródło: Starting anew: Entrepreneurial intentions and realizations subsequent to business closure (Zacząć od nowa: plany i wyniki przedsiębiorców po likwidacji firmy) Stam E., Schutjens V., 2006
 • Badania wykazują, że ludzie gotowi na podjęcie ryzyka, są bardziej zadowoleni z życia.
  Individual Risk Attitudes: New Evidence from a Large, Representative, Experimentally-Validated Survey (Indywidualne podejście do ryzyka: wyniki szeroko zakrojonego, reprezentatywnego i doświadczalnie uzasadnionego badania). IZA Discussion Paper NO. 1730, 2005
 • W podejmowaniu działalności gospodarczej Europejczyków najbardziej przeraża ryzyko bankructwa.
  Flash Eurobarometer "Entrepreneurship" No 192, Komisja Europejska, 2007
 • 48 proc. Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej, jeżeli istnieje ryzyko porażki. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych uważa tak jedynie 19 proc. ludności.
  Flash Eurobarometer "Entrepreneurship" No 192, Komisja Europejska, 2007
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login