Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 10747 razy

Fakty i liczby

 

Informacje podane poniżej świadczą o tym, jak ważne dla gospodarki europejskiej są małe firmy oraz jak istotne jest, by dać szansę przedsiębiorstwom, które zbankrutowały.

Czy wiesz, że...?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki UE. Stanowią 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają około 75 mln ludzi.
  Źródło: Eurostat, komunikat Komisji w sprawie nowoczesnej polityki MŚP na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005)
 • Małe firmy tworzą wiele miejsc pracy. W latach 2001–2003 utworzyły więcej miejsc pracy niż duże przedsiębiorstwa.
  Źródło: SMEs and entrepreneurship in the EU. (MŚP a przedsiębiorczość w UE) Statistics in focus (Statystyki w skrócie) No. 24/2006, Komisja Europejska
 • W całej UE można zaobserwować długoterminową tendencję polegającą na odchodzeniu od rolnictwa i przemysłu na rzecz sektora usług.
  Źródło: Restructuring and employment in the EU: Concepts, measurement and evidence. (Restrukturyzacja a zatrudnienie w UE: pojęcia, działania i fakty) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2006.
 • Co roku około 150 tys. przedsiębiorstw ogłasza upadłość, w wyniku czego 1,5 mln osób traci pracę.
  Źródło: Insolvencies in Europe 2006/07 (Upadłość w Europie), badanie przeprowadzone przez Creditreform
  (dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegi, 2002–2006)
 • Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą stawką jest ich reputacja, a także środki pieniężne i posiadane dobra. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się, jak ich rodziny poradzą sobie w przypadku bankructwa.
  Źródło: Attitudes to Bankruptcy (Podejście do bankructwa). The Insolvency Service, Londyn
 • Aby wspierać rozwój przedsiębiorczości, należy zaakceptować fakt, że firmy upadają oraz ograniczyć związane z tym konsekwencje gospodarcze i społeczne (dotyczy nowopowstających firm, które tworzą co najmniej 20 miejsc pracy przez pięć lat).
  Źródło: The Global Entrepreneurship Monitor, High Growth Report 2007
 • Z badania wydajności przedsiębiorstw najszybciej rozwijających się w Europie wynika, że w firmach założonych przez osoby ponownie rozpoczynające działalność odnotowano większe obroty oraz wzrost zatrudnienia, niż w firmach prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy nigdy nie ponieśli porażki.
  Źródło: Setting the Phoenix Free (Odrodzić się jak feniks z popiołów). Boston Consulting Group, 2002
 • Upadłość firmy nie oznacza utraty ducha przedsiębiorczości. Z badań wynika, że znaczna większość przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę, planuje ponowne założenie firmy.
  Źródło: Starting anew: Entrepreneurial intentions and realizations subsequent to business closure (Zacząć od nowa: plany i wyniki przedsiębiorców po likwidacji firmy) Stam E., Schutjens V., 2006
 • Badania wykazują, że ludzie gotowi na podjęcie ryzyka, są bardziej zadowoleni z życia.
  Individual Risk Attitudes: New Evidence from a Large, Representative, Experimentally-Validated Survey (Indywidualne podejście do ryzyka: wyniki szeroko zakrojonego, reprezentatywnego i doświadczalnie uzasadnionego badania). IZA Discussion Paper NO. 1730, 2005
 • W podejmowaniu działalności gospodarczej Europejczyków najbardziej przeraża ryzyko bankructwa.
  Flash Eurobarometer "Entrepreneurship" No 192, Komisja Europejska, 2007
 • 48 proc. Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej, jeżeli istnieje ryzyko porażki. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych uważa tak jedynie 19 proc. ludności.
  Flash Eurobarometer "Entrepreneurship" No 192, Komisja Europejska, 2007
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login