Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 8845 razy

Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w miejscu pracy. 

Na poziomie wspólnotowym prawo pracy obejmuje dwa główne obszary:

  • warunki pracy, w tym czas pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, praca na czas określony oraz delegowanie pracowników;
  • informowanie i zasięganie opinii pracowników, również w przypadku zwolnień grupowych i przeniesienia własności przedsiębiorstw. 

Jak funkcjonuje prawo pracy? 

Od 50 lat Wspólnota Europejska nie ustaje w dążeniu do osiągania wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, poprawy warunków życia i pracy oraz spójności gospodarczej i społecznej.

W tych ramach rola Wspólnoty Europejskiej (WE) polega na wspieraniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich w dziedzinie polityki społecznej, zgodnie z postanowieniami Traktatu WE, w szczególności jego artykułów 136-139.

W tym celu WE przyjmuje prawodawstwo określające minimalne wymagania na poziomie UE dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, a także informowania i zasięgania opinii pracowników. Następnie państwa członkowskie dokonują transpozycji prawa wspólnotowego do swojego prawa krajowego oraz wdrażają unijne przepisy, gwarantując tym samym podobny poziom ochrony praw i obowiązków w całej UE. Krajowe organy, w tym sądy, są odpowiedzialne za właściwe stosowanie krajowych środków transpozycji. Transpozycję prawa UE nadzoruje Komisja, zapewniając dzięki systematycznej kontroli jego właściwe wprowadzanie w życie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości odgrywa ważną rolę w rozstrzyganiu sporów i dostarczaniu porad prawnych w zakresie pytań dotyczących wykładni prawa sformułowanych przez sądy krajowe. 

Rezultaty

Przyjęcie unijnych przepisów określających minimalne wymogi wpłynęło na poprawę standardów pracy i wzmocnienie praw pracowników – jest to jedno z głównych osiągnięć Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej. Pierwotnie wspólnotowe prawo pracy stworzono, aby zagwarantować, że utworzenie jednolitego rynku nie doprowadzi do obniżenia standardów pracy i nie zakłóci konkurencji.

Dzisiaj prawo pracy odgrywa kluczową rolę także w zagwarantowaniu, że wysokiemu poziomowi zatrudnienia i trwałemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyły stała poprawa warunków życia i pracy w obrębie całej Unii Europejskiej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Prawa w pracy

| mapa witryny | login