Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 5880 razy

Ramy polityczne

Opierając się na pozytywnych wynikach realizacji Strategii Ramowej w zakresie Niedyskryminacji z 2005 r. i Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007, 2 lipca 2008 r. w ramach odnowionej agendy społecznej Komisja przyjęła pakiet antydyskryminacyjny, obejmujący następujące elementy:

 1. Projekt nowej dyrektywy w sprawie równego traktowania, wprowadzającej zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i wyznanie lub przekonania poza sferą zatrudnienia.
 2. Komunikat, w którym przedstawiono wszechstronne podejście do zintensyfikowania działań, mających na celu ograniczenie dyskryminacji i promowanie równych szans.
  Komunikat ten określa sposób realizacji obecnych przepisów oraz wspomniany projekt nowej dyrektywy. Ten historyczny wniosek otwiera drogę do zakończenia tworzenia ram prawnych dla przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w Europie zgodnie z art. 13 Traktatu WE.
  We wniosku stwierdzono również, że lepsza ochrona prawna przed dyskryminacją musi być uzupełniona strategią aktywnego promowania niedyskryminacji i równych szans, głównie poprzez:

  • zwiększenie skuteczności dostępnych instrumentów, takich jak uwzględnianie problematyki niedyskryminacji w różnych dziedzinach polityki, działania pozytywne, działania mające na celu oszacowanie skali zjawiska dyskryminacji i ocenę postępów, podnoszenie świadomości i szkolenia, działania promujące zróżnicowanie w miejscu pracy;
  • ożywienie dialogu na temat polityki w zakresie niedyskryminacji, skierowanego zarówno do władz krajowych (głównie dzięki rządowej grupie ekspertów), jak i do społeczeństwa;
  • położenie szczególnego nacisku na promowanie integracji społecznej Romów, biorąc pod uwagę szczególne problemy dyskryminacji, którym musi stawić czoła ta grupa.
 3. Decyzja Komisji, powołująca rządową grupę ekspertów ds. niedyskryminacji, w celu zbadania wpływu działań podjętych przeciw dyskryminacji na poziomie krajowym i europejskim, potwierdzenie dobrych praktyk poprzez wzajemne uczenie się oraz opracowanie standardów oceny efektywności polityki antydyskryminacyjnej.
 4. Roboczy Dokument Komisji w sprawie instrumentów i polityki Wspólnoty na rzecz integracji Romów.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Przeciwdziałanie dyskryminacji

| mapa witryny | login