Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2569 razy

dla obywateli UE, którzy byli pracownikami lub osobami pracującymi na własny rachunek i zachowują swój status

Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego jest też obywatelem Unii Europejskiej.

Status ten daje Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie wspólnotowym.

Prawo wspólnotowe stanowi, że obywatele Unii, którzy przestali pracować lub prowadzić działalność na własny rachunek w określonych okolicznościach zachowują status osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek.

Według prawa wspólnotowego dozwolone jest posiadanie prawa pobytu przez osoby o złożonym statusie (np. można jednocześnie utrzymywać status osoby pracującej na własny rachunek i studenta).

Po pięciu latach ciągłego i legalnego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim przysługuje Państwu prawo do pobytu stałego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

WARUNKI ZACHOWANIA STATUSU

Zachowują Państwo status pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, prawo pobytu i wszystkie prawa związane z tym statusem, pod warunkiem że:

  • są Państwo okresowo niezdolni do pracy w wyniku choroby lub wypadku;
  • pozostają Państwo bez pracy w sposób niezamierzony, co jest należycie odnotowane, po okresie zatrudnienia przekraczającym jeden rok i zarejestrowaliście się Państwo w odpowiednim urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
  • pozostają Państwo bez pracy w sposób niezamierzony, co jest należycie odnotowane, po zakończeniu umowy o pracę na czas określony, obejmującej okres krótszy niż rok, lub po okresie niezamierzonego bezrobocia przez pierwsze dwanaście miesięcy i zarejestrowali się Państwo w odpowiednim urzędzie pracy jako osoby bezrobotne[1]; lub
  • podejmują Państwo kształcenie zawodowe. O ile nie są Państwo bezrobotni, zachowanie statusu pracownika wymaga, aby kształcenie było związane z poprzednim zatrudnieniem.

W celu uzyskania informacji o prawach pracowników lub osób pracujących na własny rachunek należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

  • Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty, Dziennik Urzędowy L 257 z 19 października 1968 r.
  • Dyrektywa 2004/38/WE, Dziennik Urzędowy L 158 z 30 kwietnia 2004 r.

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]               W takim przypadku status pracownika zachowuje się przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz
| mapa witryny | login