Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 8209 razy

Jak korzystać z zamówień publicznych?

Zamówienie publiczne to proces, w którym organy publiczne - w tym wszystkie szczeble agencji rządowych i publicznych - nabywają towary i usługi lub zlecają prace. Zamówienia te mają znaczny udział w rynku UE, stanowią bowiem ok. 16% jej produktu krajowego brutto (PKB).

Unijne zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwa mające siedzibę w jednym kraju UE mogą bez przeszkód stawać do przetargów na zamówienia publiczne w innych krajach UE. Władze państwowe w całej UE zastosowały harmonijne, przejrzyste procedury wyboru kandydatów.  Program "Small Business Act" dla Europy zawiera propozycje dalszych działań, które ułatwiają mniejszym przedsiębiorstwom uczestnictwo w przetargach na równi z większymi konkurentami.

Progi

Około 16% zamówień publicznych jest regulowanych przez dyrektywy europejskie - jedna dotyczy gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, druga zaś robót publicznych, zamówień na dostawy i usługi. Dyrektywy obejmują wyłącznie największe zamówienia - zamówienia publiczne na roboty o wartości ponad 5 mln euro oraz zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości ponad 133 000 euro w przypadku centralnych organów rządowych lub 206 000 euro dla innych podmiotów. Progi te są regularnie korygowane.

Aby zachować przejrzystość, wszystkie zaproszenia do składania ofert przekraczających odpowiednie progi muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE oraz udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej TED (Tender Electronically Daily).

Zamówienia publiczne poniżej wyznaczonych progów są regulowane przepisami prawa krajowego.

Środki odwoławcze

Prawodawstwo europejskie gwarantuje przedsiębiorstwom równorzędny poziom środków ochrony prawnej wobec podmiotów udzielających zamówień publicznych, które nie przestrzegają przepisów.

Zasady szczególne

Istnieją szczególne zasady udzielania zamówień w poszczególnych obszarach.

  • Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności są nadal w dużej mierze objęte ustawodawstwem krajowym. Unia Europejska dąży do stworzenia unijnego rynku wyposażenia obronnego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów bezpieczeństwa narodowego;
  • W odniesieniu do zamówień na usługi świadczone w interesie ogólnym (np. energetyka, telekomunikacja, transport, radio i telewizja, usługi pocztowe, szkoły, zdrowie i usługi społeczne), UE tworzy wspólne zasady, aby zwiększyć konkurencyjność z poszanowaniem zróżnicowania systemów krajowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwa publiczno-prywatne to coraz bardziej popularna metoda obsługi, budowy i remontów infrastruktury lub świadczenia usług. Działają one w różnych sektorach - transport, zdrowie publiczne, edukacja, bezpieczeństwo narodowe, gospodarowanie odpadami oraz dystrybucja wody i energii. Unia Europejska ma na celu zapewnienie efektywnej konkurencji dla partnerstw publiczno-prywatnych, a także wyjaśnia w jaki sposób przepisy UE powinny być stosowane w przypadku wyboru partnerów prywatnych.

Ekologiczne zamówienia publiczne

Uwzględniając czynniki środowiskowe podczas udzielania zamówień, organy publiczne mogą zachęcać przedsiębiorstwa do opracowywania ekologicznych produktów, usług i technologii.

Przetargi elektroniczne

Unie Europejska propaguje przetargi elektroniczne, które ułatwiają działalność przedsiębiorcom oraz pozwalają zaoszczędzić czas i środki.

Przepisy międzynarodowe

Unia Europejska przestrzega porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie uczciwej międzynarodowej konkurencji w zamówieniach publicznych. Stronami porozumienia, znanego jako Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA), jest 39 państw, w tym 27 krajów UE. Porozumienie zabrania dyskryminowania podczas udzielania zamówień publicznych i określa zasady proceduralne.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Jak wykorzystać możliwości, jakie oferuje unijny rynek?

| mapa witryny | login