Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 4208 razy

Jak poradzić sobie z upadłością i zacząć od nowa?

Jeżeli przedsiębiorcy dokładnie śledzą sytuację finansową swoich przedsiębiorstw, mogą przewidzieć trudności i uniknąć upadłości.

Gdy jedyną możliwością jaka pozostaje właścicielowi przedsiębiorstwa jest wystąpienie o wszczęcie postępowania upadłościowego, warto jest ograniczyć straty, wszcząć postępowanie wcześniej niż później, a następnie zająć się nowym projektem działalności gospodarczej.

UE popiera prostsze i sprawniejsze procedury upadłościowe, a także zachęca do dawania drugiej szansy uczciwym przedsiębiorcom, których działalność skończyła się niepowodzeniem, stawiając ich na równi z nowymi przedsiębiorcami.

Niewypłacalność

UE ustanowiła wspólne zasady, w szczególności obejmujące:

  • właściwość do wszczęcia transgranicznego postępowania upadłościowego i uznawanie orzeczeń sądu danego kraju w całej UE, aby powstrzymać niewypłacalnych przedsiębiorców przed przenoszeniem aktywów lub unikaniem postępowań sądowych w danym kraju;
  • ochronę pracowników w przypadkach niewypłacalności pracodawcy;
  • wsparcie rządu mające na celu ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw

Prostsze i sprawniejsze procedury upadłościowe

Gdy nie można uratować przedsiębiorstwa w drodze jego restrukturyzacji lub sprzedaży udziałów lub akcji, szybka decyzja o wniesieniu o wszczęcie postępowania upadłościowego może zminimalizować starty wszystkich zainteresowanych.

Efektywne procedury upadłościowe umożliwiają zachowanie względnej równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorstwa, inwestorów, pracowników i właścicieli w sytuacji realokacji aktywów przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości oraz uratowanie jak najwięcej z ich wartości.

UE zachęca władze krajowe do opracowania takich procedur upadłościowych, aby miały szybki i nieskomplikowany przebieg i trwały nie dłużej niż rok.

Jak ponownie rozpocząć działalność po ogłoszeniu upadłości?

Z uwagi na to, że zaledwie 4 do 6 proc. przypadków upadłości jest związanych z oszustwami, z ekonomicznego punktu widzenia pierwszorzędne znaczenie ma zaoferowanie drugiej szansy uczciwym przedsiębiorcom, których działalność skończyła się niepowodzeniem.

Badania wykazują, że przy drugim podejściu działalność przedsiębiorców jest bardziej opłacalna i tworzy więcej miejsc pracy. Przedsiębiorcy uczą się na własnych błędach i są w stanie lepiej ocenić ryzyko oraz możliwości.

UE proponuje rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom uporać się z trudnościami natury praktycznej i psychologicznej związanymi z zakładaniem drugiego przedsiębiorstwa:

  • na nową działalność powinny być przeznaczone wystarczające środki finansowe;
  • banki i instytucje finansowe powinny zrewidować swoje ostrożne podejście wobec przedsiębiorców zaczynających od nowa;
  • nazwiska osób związanych z przypadkami ,,uczciwych" upadłości nie powinny być umieszczane na listach ograniczających dostęp do pożyczek bankowych;
  • przedsiębiorcy, którzy mają za sobą ,,uczciwą" upadłość przedsiębiorstwa nie powinni być w gorszej sytuacji ubiegając się o zamówienia publiczne;
  • przedsiębiorcom, którzy zaczynają od nowa powinno zapewnić się odpowiednie wsparcie psychologiczne i techniczne;
  • pozyskiwanie wsparcia od klientów, partnerów biznesowych i inwestorów powinno być wzmacniane powiązaniami między nimi a potencjalnymi przedsiębiorcami zaczynającymi od nowa.

Przedsiębiorcy, którzy mają za sobą upadłość przedsiębiorstwa, nie powinni tracić pewności siebie jeśli chodzi o ich zdolności do podjęcia nowej działalności.

Źródła informacji

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca drugiej szansy w biznesie zawiera wskazówki jak zauważyć wczesne oznaki problemów, narzędzie do sprawdzenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe zasady dla nowych oraz zagrożonych przedsiębiorstw, a także relacje z pierwszej ręki od przedsiębiorców, którzy zaczynali ponownie i odnieśli sukces.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Decyzja o zaprzestaniu działalności

| mapa witryny | login