Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2595 razy

dla obywateli UE, którzy byli pracownikami lub osobami pracującymi na własny rachunek i zachowują swój status

Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego jest też obywatelem Unii Europejskiej.

Status ten daje Państwu podstawowe i indywidualne prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie wspólnotowym.

Prawo wspólnotowe stanowi, że obywatele Unii, którzy przestali pracować lub prowadzić działalność na własny rachunek w określonych okolicznościach zachowują status osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek.

Według prawa wspólnotowego dozwolone jest posiadanie prawa pobytu przez osoby o złożonym statusie (np. można jednocześnie utrzymywać status osoby pracującej na własny rachunek i studenta).

Po pięciu latach ciągłego i legalnego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim przysługuje Państwu prawo do pobytu stałego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

WARUNKI ZACHOWANIA STATUSU

Zachowują Państwo status pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, prawo pobytu i wszystkie prawa związane z tym statusem, pod warunkiem że:

  • są Państwo okresowo niezdolni do pracy w wyniku choroby lub wypadku;
  • pozostają Państwo bez pracy w sposób niezamierzony, co jest należycie odnotowane, po okresie zatrudnienia przekraczającym jeden rok i zarejestrowaliście się Państwo w odpowiednim urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
  • pozostają Państwo bez pracy w sposób niezamierzony, co jest należycie odnotowane, po zakończeniu umowy o pracę na czas określony, obejmującej okres krótszy niż rok, lub po okresie niezamierzonego bezrobocia przez pierwsze dwanaście miesięcy i zarejestrowali się Państwo w odpowiednim urzędzie pracy jako osoby bezrobotne[1]; lub
  • podejmują Państwo kształcenie zawodowe. O ile nie są Państwo bezrobotni, zachowanie statusu pracownika wymaga, aby kształcenie było związane z poprzednim zatrudnieniem.

W celu uzyskania informacji o prawach pracowników lub osób pracujących na własny rachunek należy zapoznać się z treścią odpowiedniego informatora.

 

TEKSTY REFERENCYJNE

  • Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty, Dziennik Urzędowy L 257 z 19 października 1968 r.
  • Dyrektywa 2004/38/WE, Dziennik Urzędowy L 158 z 30 kwietnia 2004 r.

Należy wiedzieć, że jeśli przyjmujące państwo członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób lub we właściwym czasie, przepisy te stosuje się bezpośrednio. W związku z tym można powołać się na przepisy dyrektywy względem wszelkiego prawa krajowego, które nie jest z nimi zgodne.[1]               W takim przypadku status pracownika zachowuje się przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login