Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2282 razy

Zadania i funkcje Europejskiego Instytutu Walutowego

Europejski Instytut Walutowy (w skrócie Instytut) powstał na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jego zadania zostały określone w artykule 117 tego Traktatu. Instytut został powołany w celu opracowania przepisów regulujących, logistycznych oraz organizacyjnych potrzebnych do właściwego funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Instytut miał przygotować „podwaliny” dla ESBC  - instytucji powołanej do realizacji trzeciego etapu założeń Unii Gospodarczej i Walutowej (EGW).

Wśród zadań Europejskiego Instytutu Walutowego znalazło się:

  • przygotowanie instrumentów i dobranie najlepszych procedur pozwalających na sprawne prowadzenie polityki pieniężnej w przyszłej strefie euro
  • opracowanie procedur dotyczących realizowania operacji finansowych oraz stworzenie metod zarządzania rezerwami walutowymi wspólnoty
  • opracowanie projektów i specyfikacji technicznej wspólnej waluty (euro)

Europejski Instytut Walutowy miał za zadanie przygotować również procedury i standardy, które stanowiłyby podstawę dla funkcjonowania przyszłego Europejskiego Banku Centralnego oraz całego Europejskiego Systemu Banków Centralnych. To Instytut opracował jednolite standardy rachunkowości w strefie euro, sposób przygotowywania bilansów przez ESBC. Kolejnym zadaniem było przygotowanie i wdrożenie systemów komunikacji oraz systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi operacji w strefie euro.

Instytut Walutowy pomagał przygotowywać również aktywy prawne w poszczególnych krajach oraz aktywy dla całej wspólnoty związane z przepisami finansowymi i monetarnymi (m.in. statuty dla krajowych banków centralnych, które stały się częścią późniejszego ESBC).

Ważnym zadaniem Instytutu było przygotowanie scenariusza dotyczącego rzeczywistego wprowadzenia wspólnej waluty euro w poszczególnych krajach wspólnoty.

Europejski Instytut Walutowy działał w latach 1994-1998 i opracował szereg dokumentów. Zostały one zatwierdzone w posiedzeniach we Frankfurcie nad Menem, gdzie ustanowiono instytucję Europejskiego Banku Centralnego.

Działania Instytutu są kontynuowane przez Eurosystem (Europejski Bank Centralny i banki centralne wszystkich państw należących do strefy euro).

Informacja prasowa.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Inne

| mapa witryny | login