Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3015 razy

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne przeznaczone są dla osób zwolnionych z miejsca ich zatrudnienia, które nie spełniają warunków do przejścia na emeryturę. Mogą się o nią ubiegać osoby bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego, które utraciły zatrudnienie w ich miejscu pracy z przyczyn związanych z pracodawcą.

Świadczenia przedemerytalne mogą zostać również przyznane osobie posiadającej status bezrobotnego, która:

  1. pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy i pozostaje zarejestrowana jako osoba bezrobotna na koniec tego okresu;
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zatrudnienia w trybie prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w okresie podanym w ustawie.

Świadczenia przedemerytalne przyznawane są na podstawie wniosku składanego przez zainteresowanego. Odpowiedni wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Złożenie apelacji od wydanej przez organ rentowy decyzji, jest możliwe na takich samych zasadach, które dotyczą rent i emerytur.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login