Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3095 razy

Dodatki rodzinne

Przysługują Panu(i) świadczenia rodzinne na członków rodziny zagwarantowane przepisami Państwa Członkowskiego, w którym jest Pan(i) zatrudniony(a), bez względu na kraj stałego zamieszkania.

Państwo Członkowskie, które musi Panu(i) wypłacać świadczenia rodzinne jest zobowiązane do uwzględnienia okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia ukończonych w ramach ustawodawstwa dowolnego innego Państwa Członkowskiego, jeśli jest to konieczne do spełnienia warunków dla okresów oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń.

Jeśli członkowie rodziny mieszkają w tym samym Państwie Członkowskim, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a) jako osoba zatrudniona na umowę o pracę lub w ramach samozatrudnienia, takie Państwo Członkowskie zawsze będzie krajem właściwym dla wypłaty świadczeń rodzinnych. Jest Pan(i) uprawniony(a) do otrzymywania świadczeń w dokładnie takiej samej wysokości jak obywatele danego Państwa.

Jeśli członkowie rodziny nie mieszkają w tym samym kraju, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a), zastosowanie mają następujące zasady:

Jeśli uprawnienie do świadczeń rodzinnych przysługuje na mocy przepisów kilku krajów, rodzina z reguły dostaje najwyższe świadczenie zagwarantowane prawem jednego z Państw Członkowskich. Innymi słowy stosuje się takie podejście, jakby wszystkie osoby mieszkały i były ubezpieczone w kraju mającym najbardziej korzystne przepisy.

Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych w ramach ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego są uprawnione do otrzymywania świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami prawa takiego Państwa oraz na członków swojej rodziny mieszkających w innym Państwie Członkowskim.

Rada:

W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących świadczeń rodzinnych należy skontaktować się z właściwymi organizacjami w kraju pochodzenia lub zatrudnienia.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login