Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3037 razy

Zasiłki dla bezrobotnych

OGÓLNA ZASADA

W przypadkach gdy nabycie prawa do otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych jest uzależnione od ukończonych okresów ubezpieczenia lub okresów zatrudnienia, pod uwagę muszą być również wzięte okresy, które zostały ukończone w innych Państwach Członkowskich.

Na ogół jednak wymaga się, aby przed złożeniem wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca pracował w kraju, w którym składa wniosek .

Ponadto należy dopełnić formalności, które zostały określone w przepisach mających zastosowanie do bezrobocia w kraju, w którym zasiłki mają być wypłacane.

POSZUKIWANIE PRACY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

1. Istnieje możliwość eksportowania zasiłku dla bezrobotnych na okres trzech miesięcy, pod warunkiem że:

  • osoba otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych przez okres minimum czterech tygodni w kraju, który opuszcza. Okres ten może jednak zostać skrócony przez właściwy organ ds. bezrobotnych.
  • osoba złoży podanie do właściwej instytucji o dokument E 303,
  • osoba zarejestruje się w urzędzie pracy w kraju, do którego się przeprowadziła w ciągu siedmiu dni robocznych od daty przyjazdu,
  • osoba spełnia warunki procedur kontrolnych zorganizowanych przez Państwo Członkowskie, w którym mieszka.

2. Uwaga: Artykuł 69 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 stanowi, że osoba bezrobotna „traci natomiast prawo do świadczeń na podstawie ustawodawstwa państwa właściwego, o ile nie powróci tam przed upływem tego okresu”.

Przydatny dokument: E 303

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login