Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6452 razy

Jak znaleźć partnerów?

Połączenie sił z innymi przedsiębiorstwami może okazać się skuteczną strategią dla firm pragnących wyjść poza rynek krajowy i rozszerzyć działalność na inne kraje UE.

Współpraca może przybrać różne formy - umów produkcyjnych, spółek joint venture, franszyzy, transferu technologii oraz wspólnych projektów badawczych.

Przedsiębiorstwa mogą również stwierdzić, że zlecenie sprzedaży produktów pośrednikom z innych krajów wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy.

Różnice w przepisach krajowych dotyczących działalności gospodarczej mogą komplikować sytuację przedsiębiorstw chętnych do współpracy. UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:

Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)

Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) to sposób na połączenie zasobów, działalności i kwalifikacji. Ugrupowania mogą tworzyć:

  • spółki, przedsiębiorstwa lub inne podmioty prawne - publiczne i prywatne - z siedzibą na terenie UE;
  • osoby fizyczne zaangażowane w działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą lub rolniczą, lub świadczące na terenie UE usługi profesjonalne lub inne.

W skład ugrupowań muszą wchodzić przedstawiciele co najmniej dwóch różnych krajów UE.

Spółka europejska (Societas Europaea - SE)

Dla spółek zarejestrowanych w różnych krajach UE spółka europejska jest sposobem na utworzenie nowej publicznej spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym, połączenie się lub utworzenie spółki dominującej lub spółki zależnej pod wspólną kontrolą, i uniknięcie prawnych i praktycznych trudności wynikających z różnic w przepisach krajowych.

Spółdzielnie europejskie

Spółdzielnie europejskie dają swoim członkom będącym osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi możliwość przeprowadzania pewnych działań wspólnie przy jednoczesnym zachowaniu niezależności.

Przy spełnieniu minimalnego wymogu kapitałowego - 30 000 euro - mogą one działać na terenie całej UE, zachowując jednolitą osobowość prawną i strukturę. Mogą one rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną     bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.

Spółdzielnie z kilku różnych państw mogą połączyć się w celu utworzenia spółdzielni europejskiej. Spółdzielnia działająca w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym jest zarejestrowana, może być przekształcona w spółdzielnię europejską bez konieczności uprzedniej likwidacji.

Europejska spółka prywatna

Europejska spółka prywatna (ciągle jeszcze w sferze propozycji) jest nowym instrumentem prawnym specjalnie przeznaczonym dla tworzenia małych przedsiębiorstw.

Ułatwi on utworzenie spółki zależnej w innym państwie członkowskim, pozwalając przedsiębiorcom stosować się do tego samego prawa spółek na terenie całej UE i zachować tę samą strukturę zarządzania bez względu na miejsce lokalizacji przedsiębiorstw.

Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze, zwłaszcza w zakresie kosztów prawnych ponoszonych przy zakładaniu różnych rodzajów spółek w różnych krajach UE.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rozwój przedsiębiorstwa

| mapa witryny | login