Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 7232 razy

Działalność gospodarcza poza UE

Unia Europejska jest zarówno największym inwestorem, jak i eksporterem towarów i usług na świecie.  Jej strategicznym celem jest zapewnienie otwartości i konkurencyjności własnej gospodarki na arenie światowej.

Międzynarodowa polityka handlowa

Głównym elementem unijnej strategii wzrostu i zatrudnienia jest dostęp unijnych przedsiębiorstw do zagranicznych rynków.

W kwestiach dotyczących handlu międzynarodowego  UE współpracuje ściśle ze Światową Organizacją Handlu (WTO) i innymi organizacjami wielostronnymi. Jej rola obejmuje również udział w dwustronnych porozumieniach handlowych, współpracy regulacyjnej, ocenie zgodności i porozumieniach o wzajemnym uznawaniu oraz w obronie interesów UE, gdy kraje trzecie tworzą bariery techniczne w handlu lub w przypadku dumpingu.

Aby doprowadzić do większego zaangażowania małych przedsiębiorstw na rynkach wewnątrz UE i poza jej granicami, Komisja Europejska wprowadziła projekt wspierający internacjonalizację małych przedsiębiorstw, który ma na celu rozpoznanie barier i sił napędowych rozwoju transgranicznego.

Odprawa celna

Jako że sama UE jest unią celną, przedsiębiorstwa działające na unijnych rynkach nie muszą przeprowadzać żadnych kontroli lub ponosić żadnych opłat, gdy wysyłają produkty za granicę w obrębie UE. Dlatego też unia celna UE jest istotnym elementem funkcjonowania jednolitego rynku.

Procedury mające zastosowanie do towarów w handlu z krajami spoza UE określone są we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Procedury te są takie same we wszystkich państwach członkowskich. Importowane i eksportowane towary są klasyfikowane i zgłaszane do oclenia zgodnie ze Scaloną Nomenklaturą UE.

Importerzy, aby zorientować się, jakie opłaty celne będą musieli wnieść za dany produkt, mogą to sprawdzić w TARIC (zintegrowana taryfa UE), która zawiera wszystkie opłaty celne i środki polityki handlowej, a także informacje o kontyngentach i umowach o handlu preferencyjnym. Organy celne mogą dostarczyć handlowcom informacji o klasyfikacji taryfowej towarów, które zamierzają oni importować lub eksportować (Wiążąca informacja taryfowa - WIT).

Kraje rozwijające się mogą korzystać z bezcłowego dostępu do rynku UE lub redukcji ceł w ramach ogólnego systemu preferencji (OSP), pod warunkiem, że spełnią pewne międzynarodowe wymogi w zakresie ochrony środowiska i pracy.

Polityka celna UE ma na celu zarówno ochronę konsumentów UE przed niebezpiecznymi produktami, zwłaszcza podrobionymi, jak i uproszczenie procedury handlowej z korzyścią dla przedsiębiorstw przestrzegających przepisów. Na początku 2008 r. UE przyjęła decyzję mającą na celu stopniową komputeryzację procedur celnych w UE i stworzenie punktu kompleksowej obsługi dla każdej transgranicznej wysyłki towarów na terenie UE.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rozwój przedsiębiorstwa

| mapa witryny | login