Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 3186 razy

Świadczenia z tytułu utraty pracy

Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w Polsce jest publiczne i obowiązkowe. Obejmuje ono zarówno osoby zatrudnione jak i pracujących na własny rachunek. Osoby pracujące na własny rachunek samodzielnie opłacają składki do Funduszu Pracy natomiast składki osób zatrudnionych w całości wpłacane są do Funduszu przez pracodawcę. Warunkiem bycia objętym przez zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia jest osiąganie miesięcznego przychodu, w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Warunki konieczne do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy:

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy lub jeśli spełnił wymagane warunki uzasadniające inny okres umożliwiający mu ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi aktualnie 538,30 PLN (wysokość ustawowa na dzień 1 stycznia 2007 r.) Bezrobotny, którego okres przyznający prawo do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat może starać się o zasiłek odpowiadający 80% zasiłku podstawowego. Bezrobotny, którego okres przyznający prawo do zasiłku wynosi co najmniej niż 20 lat może starać się o zasiłek odpowiadający 120 % zasiłku podstawowego.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od miejsca zamieszkania bezrobotnego oraz stawki bezrobocia w okręgu, w którym mieszka. Wynosi on 6, 12 lub 18 miesięcy.

Odwołania

Każdy bezrobotny niezadowolony z decyzji dotyczącej przyznania zasiłku dla bezrobotnych może złożyć apelację w Sądzie Wyższej Instancji w ciągu 14 dni od ogłoszenia decyzji. 

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login