Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6331 razy

Prawo jazdy

PODSTAWOWE ZASADY

Ściśle rzecz biorąc, nie istnieje coś takiego jak wspólnotowe prawo jazdy. 1 lipca 1996 r. Państwa Członkowskie wydały „wzór wspólnotowy” prawa jazdy, aby ułatwić zrozumienie praw jazdy wydawanych przez poszczególne Państwa Członkowskie i ich wzajemne uznawanie.

Według Trybunału (sprawa C-230/97 Awoyemi) ta zasada wzajemnego uznawania powinna mieć kilka bezpośrednich skutków i w związku z tym powinna być stosowana od dnia wejścia w życie dyrektywy (1 lipca 1996 r.) (zob. art. 12 dyrektywy).

Wszelkie prawa jazdy wydawane przez Państwo Członkowskie muszą być uznawane przez pozostałe Państwa Członkowskie, nawet jeśli są stare i nie odpowiadają wzorcowi wspólnotowemu, o ile są nadal ważne. Dlatego Dyrektywa podaje tabele ekwiwalencyjne dla praw jazdy wydanych przed 1 lipca 1996 r., pod warunkiem zgody Komisji (umowa zawarta w prawnie wiążącej formie decyzji i przyjęta przez Komisję 21 marca 2000 r.).

Ważne: nie mają już Państwo obowiązku wymiany pierwotnego prawa jazdy przy przenoszeniu się do innego Państwa Członkowskiego, ale mogą Państwo o to dowolnie występować.

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Jeśli posiadają Państwo ważne prawo jazdy wydane w jednym Państwie Członkowskim i przenoszą się do innego Państwa Członkowskiego zmieniając stałe miejsce zamieszkania, przyjmujące Państwo Członkowskie może wprowadzić do prawa jazdy wszelkie informacje wymagane dla celów administracyjnych i zastosować krajowe przepisy dotyczące:

 • okresu ważności prawa jazdy;
 • kontroli zdrowotnych (z taką samą częstotliwością, jak obywatele tego kraju);
 • kwestii podatkowych (związanych z posiadaniem prawa jazdy);
 • kar (np. uwzględnienia w prawie jazdy punktów karnych);
 • ograniczenia, zatrzymania, wycofania lub anulowania prawa jazdy.

Państwo to może w razie potrzeby wymienić pierwotne prawo jazdy.

 

Definicja „stałego zamieszkania”

„Stałe zamieszkanie” oznacza miejsce, gdzie się zazwyczaj mieszka, tzn. co najmniej 185 dni każdego roku kalendarzowego, z uwagi na więzy osobiste i zawodowe, albo – w wypadku osób bez więzów zawodowych – z uwagi na więzy osobiste, które ściśle łączą daną osobę z miejscem zamieszkania.

Jednak za stałe miejsce zamieszkania osób, których więzy zawodowe są w innym miejscu niż ich więzy osobiste i które stale zmieniają miejsce pobytu pomiędzy dwoma lub większą liczbą Państw Członkowskich uznaje się miejsce, z którym łączą je więzy osobiste, o ile regularnie tam wracają. Ten warunek nie musi być spełniony, jeśli osoby te mieszkają w Państwie Członkowskim w celu wykonania zadania trwającego określony czas. Uczęszczanie do szkoły wyższej lub innej szkoły nie pociąga za sobą zmiany miejsca stałego zamieszkania.

 

WŁAŚCIWE ORGANY

Kraj

Organ właściwy do spraw legislacyjnych

Organ właściwy do wydawania praw jazdy

Belgia

Ministry of Communications and Infrastructure (Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury)

Organ miejscowy

Dania

Ministry of Transport (Ministerstwo Transportu)

Policja (sekcja praw jazdy)

Niemcy

Federal Ministry of Transport (Federalne Ministerstwo Transportu)

Biuro Spraw Ruchu Drogowego Landu

Grecja

Ministry of Transport and Communications (Ministerstwo Transportu i Komunikacji)

Biura Ministerstwa Transportu w każdej prefekturze

Hiszpania

Directorate-General for Road Traffic (Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego)

Miejscowe dyrekcje ds. komunikacji drogowej(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

Finlandia

Centrum Administracji Pojazdów(Ajoneuvohallintokeskus)

Miejscowa policja

Francja

Ministry of the Interior Ministry of Transport (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu)

Prefektura

Irlandia

Driver Testing Section Department of the Environment (Sekcja ds. egzaminów na prawo jazdy, Departament Środowiska)

Sekcja ds. egzaminów na prawo jazdy

Włochy

Motorizzazione Civile

Prefektura

Luksemburg

Ministry of Transport Driving licences department (Ministerstwo Transportu, Departament Praw Jazdy)

Ministerstwo Transportu

Niderlandy

Rijksdienst voor het Wegverkeer (krajowy organ ds. ruchu drogowego)

Biura Rady, Ratusz

Austria

Władze regionalne (Bezirkshauptmannschaft); biura policji federalnej (Bundespolizeidirektion)

Portugalia

Directorate-General for Road Traffic, Lisbon (Dyrekcja Generalna Ruchu Drogowego, Lizbona)

Biura miejscowych organów komunikacyjnych (Delegação Distrital de Viação) w każdym dystrykcie kontynentalnej Portugalii
Direcção Regional de
Transportes das Regiões
Autónomas dos Açores
e da Madeira

Szwecja

Vägverket (Krajowy Zarząd Dróg)

Länsstyrelsen (rada administracyjna prowincji)

Zjednoczone Królestwo

Department of Transport (Departament Transportu)

DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency – Agencja ds. dokumentów dotyczących kierowców i pojazdów)

 

ODNOŚNIKI

 • dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. nr L 237 z 24.8.1991)

Dalsze informacje dostępne są w zestawieniach praktycznych „Prawa jazdy” oraz na naszej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm.

Witryna ta zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pozwala na przeglądanie obowiązujących przepisów wspólnotowych, znalezienie informacji na temat badań w tej dziedzinie prowadzonych przez Wspólnotę oraz podaje przydatne linki do innych stron dotyczących praw jazdy.

MOŻLIWE SYTUACJE

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Mogą wystąpić różne sytuacje:

1) Posiadają już Państwo prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie

Nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy, jeśli zamieszkują Państwo na stałe (1) w Państwie Członkowskim innym niż państwo, które wydało prawo jazdy. Ale mogą Państwo, zgodnie z życzeniem, wnioskować o jego wymianę.

2) Posiadają już Państwo prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie, ale jego ważność wygasa

Muszą je Państwo odnowić, składając wniosek do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym mieszkają Państwo na stałe (1).

3) Posiadają już Państwo prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie, ale chcieliby Państwo dodać nową kategorię pojazdu

Muszą Państwo złożyć wniosek do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym mieszkają Państwo na stałe (1). Muszą Państwo wymienić pierwotne prawo jazdy, jeśli dodana zostaje nowa kategoria.

4) Posiadają już Państwo prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie, ale zostaje ono zagubione lub skradzione

Muszą Państwo złożyć wniosek o nowe prawo jazdy do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym mieszkają Państwo na stałe (1). Muszą Państwo dostarczyć dowody uzyskane od organów Państwa Członkowskiego, które wydało zagubione lub skradzione prawo jazdy. Nie mogą Państwo wystąpić o wydanie tymczasowego duplikatu pierwotnego prawa jazdy, jeśli tymczasem zmienili Państwo kraj stałego zamieszkania w ramach Wspólnoty.

5) Posiadają już Państwo prawo jazdy wydane przez państwo nie będące Państwem Członkowskim

Honorowanie takiego prawa jazdy nie jest obowiązkowe (nawet jeśli honoruje je jedno lub więcej Państw Członkowskich), powinni więc Państwo zapytać właściwych organów, czy Państwa prawo jazdy jest ważne, aby można było podjąć odpowiednie działania.

6) Posiadają Państwo międzynarodowe prawo jazdy (lub zezwolenie na prowadzenie samochodu)

Takie prawo jazdy nie jest ważne w ramach Unii Europejskiej, chyba że mogą Państwo przedstawić ważne krajowe prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie. Mogą Państwo zachować swoje międzynarodowe prawo jazdy i korzystać z niego podróżując poza Unią Europejską.

7) Nie posiadają Państwo prawa jazdy, lecz chcieliby Państwo je uzyskać

Muszą Państwo spełnić kilka warunków:

 • muszą Państwo mieć stałe miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, w którym składają Państwo wniosek,
 • muszą Państwo zdać egzamin teoretyczny (znajomość przepisów kodeksu drogowego) i praktyczny (praktyczne umiejętności prowadzenia pojazdu),
 • muszą Państwo przejść pozytywnie badanie lekarskie (zdrowie fizyczne i psychiczne), szczególnie dotyczące wzroku, słuchu, koordynacji ruchów, niesprawności, chorób naczyniowych i chorób serca, chorób nerek, chorób neurologicznych, cukrzycy, problemów alkoholowych, związanych z narkotykami czy lekami, chorób psychicznych,
 • muszą Państwo spełniać minimalne kryteria wiekowe dla danej kategorii pojazdu,
 • nie mogą Państwo mieć więcej niż jednego prawa jazdy wydanego przez Państwo Członkowskie, nawet jeśli zostało ono zawieszone lub odebrane.

Dalsze informacje przedstawione są na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm. Ta witryna zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pozwala na przeglądanie wszystkich obowiązujących we Wspólnocie przepisów, przedstawia prowadzone przez Wspólnotę badania i podaje przydatne linki do innych stron dotyczących praw jazdy.

(1) „Stałe miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, w którym mieszkają Państwo co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym z uwagi na więzy osobiste i zawodowe. Jeśli więzy osobiste dotyczą kraju innego niż więzy zawodowe, bierze się pod uwagę więzy osobiste, pod warunkiem że regularnie powracają Państwo do tego kraju.

 

 

PREZENTACJA, KATEGORIE I WAŻNOŚĆ

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

 

WSPÓLNOTOWY WZÓR PRAWA JAZDY

Wspólnotowy wzór prawa jazdy nadal opatrzony jest nazwą Państwa Członkowskiego wydającego to prawo jazdy i wyszczególnia kategorie pojazdów, do których prowadzenia dokument ten uprawnia.

Ponadto w prawie jazdy wymienione są warunki, na których jego posiadacz ma prawo prowadzić pojazd. Jeśli na przykład noszenie okularów jest uznawane przez organy wydające prawo jazdy za konieczne przy prowadzeniu pojazdu, musi to być odnotowane w prawie jazdy.

Prawa jazdy wydawane inwalidom muszą zawierać specjalnie wskazania warunków, pod którymi inwalida może prowadzić pojazd.

 

KATEGORIE POJAZDÓW

Definicje poszczególnych kategorii pojazdów zostały następująco zharmonizowane:

Kategoria A: motocykle z bocznym wózkiem lub bez.

Kategoria B: pojazdy silnikowe o maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3500 kilogramów i mające nie więcej jak osiem miejsc siedzących oprócz fotela kierowcy, pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być sprzężone z ciągnikiem, którego dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów, zestaw pojazdu ciągnikowego w kategorii B i przyczepy, w którym maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3500 kilogramów, a maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnikowego bez ładunku.

Kategoria B + E: zestaw pojazdów składający się z ciągnika w kategorii B i przyczepy, jeżeli zestaw nie mieści się w kategorii B.

Kategoria C: pojazdy silnikowe inne niż te, które należą do kategorii D, a których maksymalna dopuszczalna masa przekracza 3500 kilogramów, pojazdy tej kategorii mogą być sprzężone z przyczepą, której maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów.

Kategoria C + E: zestaw pojazdów, w którym pojazd z napędem należy do kategorii C, a jego przyczepa ma maksymalną masę dopuszczalną większą niż 750 kilogramów.

Kategoria D: pojazdy silnikowe używane do przewozu osób, które mają więcej niż osiem miejsc siedzących poza fotelem kierowcy, pojazdy silnikowe tej kategorii mogą być sprzężone z przyczepą, której dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów.

Kategoria D + E: zestaw pojazdów, w których pojazd ciągnący należy do kategorii D, a jego przyczepa ma dopuszczalną masę maksymalną przekraczającą 750 kilogramów.

W zakresie kategorii A, B, B + E, C, C + E, D i D + E może być wydawane specjalne prawo jazdy na prowadzenie pojazdów w następujących podkategoriach:

Podkategoria A1: lekkie motocykle o pojemności silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.

Podkategoria B1: trycykle i kwadrocykle (trójkołowce i czterokołowce) o napędzie silnikowym.

Podkategoria C1: pojazdy silnikowe nie należące do kategorii D, których maksymalna dopuszczalna masa jest większa od 3500 kilogramów, ale nie większa niż 2500 kilogramów, pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być sprzężone z przyczepą mającą maksymalną masę nie przekraczającą 750 kilogramów.

Podkategoria C1 + E: zestaw pojazdów, w którym pojazd z napędem należy do kategorii C1, a jego przyczepa ma maksymalną dopuszczalną masę większą niż 750 kilogramów, z zastrzeżeniem że maksymalna dopuszczalna masa tak utworzonego zestawu nie przekracza 12 000 kilogramów i że maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy niezaładowanego pojazdu ciągnącego.

Podkategoria D1: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz fotela kierowcy, ale nie więcej niż 16 miejsc siedzących oprócz fotela kierowcy, pojazdy silnikowe tej kategorii mogą być sprzężone z przyczepami, które mają dopuszczalną maksymalną masę nie przekraczającą 750 kilogramów.

Podkategria D1 + E: zestaw pojazdów, w którym pojazd ciągnący należy do kategorii D1, a jego przyczepa ma dopuszczalną maksymalną masę większą od 750 kilogramów, z zastrzeżeniem że po pierwsze, największa dopuszczalna masa tak utworzonego zestawu nie przekracza 12 000 kilogramów i maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego bez ładunku, a po drugie, przyczepa nie jest używana do przewozu osób.

 

WAŻNOŚĆ PRAWA JAZDY

Państwa Członkowskie wprowadzają krajowe prawa jazdy na podstawie wzoru wspólnotowego. Uprawnia to posiadacza takiego prawa jazdy do prowadzenia, na trasach krajowych i zagranicą, pojazdów kategorii wyszczególnionych w wydanym prawie jazdy.

WAŻNOŚĆ PRAWA JAZDY USTALANA JEST NASTĘPUJĄCO:

 • prawa jazdy kategorii C i D są również ważne dla pojazdów kategorii B.
 • prawa jazdy kategorii B + E, C + E i D + E można wydawać tylko kierowcom, którzy mają już prawo jazdy odpowiednio kategorii B, C albo D.
 • Państwa Członkowskie ustalają okres ważności wydawanych przez siebie praw jazdy.

 

ODNOŚNIKI

 • Dyrektywę 80/1263/EWG zastąpiła dyrektywa 91/439/EWG zmieniająca stary wzór, tak aby uwzględniał, przede wszystkim, harmonizację kategorii pojazdów i aby pozwalał na łatwiejsze zrozumienie sposobu ich przedstawienia. Dyrektywa weszła w życie 1 lipca 1996 r.
 • Dyrektywa Rady 96/47/EWG z dnia 23 lipca 1996 r. zmienia dyrektywę 91/439/EWG w celu zezwolenia Państwom Członkowskim na możliwość stosowania alternatywnego formatu (formatu karty kredytowej). Dyrektywa określa również, że na wzorze wspólnotowym prawa jazdy pozostawione będzie miejsce pozwalające na ewentualne wprowadzenie mikroprocesora lub podobnego urządzenia komputerowego. Po konsultacjach z Komisją Państwa Członkowskie mogą dodać kolorowe oznaczenia, takie jak kody paskowe, symbole kraju czy elementy zabezpieczające. W kontekście wzajemnego honorowania praw jazdy, kod paskowy nie może zawierać informacji innych niż te, które można odczytać z prawa jazdy lub które są niezbędne do wydania prawa jazdy.
 • Dyrektywa Rady 97/26/WE z dnia 2 czerwca 1997 r. zmienia dyrektywę 91/439/EWG w celu wprowadzenia kodów wspólnotowych zezwalających osobom z ograniczeniami lub w przystosowanych pojazdach na poruszanie się bez ograniczeń po całym terytorium UE.
 • Dyrektywa Komisji 2000/56/WE z dnia 14 września 2000 r. zmienia dyrektywę 91/439/EWG. Zmienione zostają zarówno lista kodów wspólnotowych, jak i załącznik II dotyczący egzaminów praktycznych i teoretycznych.
 • 21 marca 2000 r. Komisja przyjęła decyzję 2000/275/WE mającą na celu zapewnienie wzajemnego honorowania wszystkich praw jazdy wydanych przez Państwa Członkowskie, łącznie z wszelkimi prawami jazdy wydanymi przed przyjęciem i zastosowaniem dyrektywy Rady 91/439/EWG. Decyzja ta ustala listę elementów ekwiwalentnych wzmiankowanych w pierwszym punkcie art. 10 dyrektywy 91/439/EWG.
 • 21 października 2003 r. Komisja przyjęła projekt COM (2003) 621 z zamiarem zastąpienia wszystkich obowiązujących aktów nowym tekstem zawierającym wszystkie istotne dalsze zmiany związane z zabezpieczeniem przed oszustwem wzorów praw jazdy, okresami ważności praw jazdy oraz poprawą bezpieczeństwa na drogach.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW JAZDY

Liczne informacje na temat praw jazdy przedstawione są na następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm. Ta witryna umożliwia ściągnięcie wszystkich obowiązujących w UE przepisów, podaje przydatne linki do stron organów krajowych i innych powiązanych stron, przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i podaje inne informacje dotyczące praw jazdy, takie jak prowadzone badania czy ostatnie zmiany.

 

 

WYDAWANIE, WYCOFANIE I ZASTĘPOWANIE

WYDAWANIE PRAW JAZDY

Choć prawa jazdy wydawane są przez Państwa Członkowskie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, prawo to musi uwzględniać postanowienia dotyczące wzoru wspólnotowego. Oznacza to, że wnioskodawca musi spełnić pewne warunki zanim zostanie mu przyznane prawo jazdy. Musi:

 • mieć miejsce stałego zamieszkania w Państwie Członkowskim, w którym składany jest wniosek;
 • zdać egzamin praktyczny i teoretyczny, którego wymagania różnią się w różnych Państwach Członkowskich, ale nie mogą być mniej surowe niż minimalne wymogi wspólnotowe (Załącznik II do dyrektywy);
 • spełniać warunki dotyczące stanu zdrowia - Wspólnota również określiła pewne minimalne normy dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności wzroku, słuchu, problemów lokomocyjnych, chorób naczyniowych i chorób serca, chorób nerek, chorób neurologicznych, cukrzycy, problemów alkoholowych, związanych z narkotykami czy lekami, chorób psychicznych i tym podobnych (Załącznik III do dyrektywy);
 • spełniać minimalne kryteria wiekowe dla danej kategorii pojazdu;
 • mieć nie więcej niż jedno prawo jazdy, nawet jeśli zostało ono zawieszone lub odebrane.

 

ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Państwa Członkowskie mogą, z uwagi na bezpieczeństwo na drogach, egzekwować krajowe prawo w odniesieniu do odbierania, zawieszania bądź anulowania praw jazdy posiadaczy, którzy zamieszkali na stałe na ich terytorium. W związku z tym, bez względu na kraj wydania prawa jazdy, obowiązują przepisy krajowe.

 

WYMIANA PRAWA JAZDY

Wygasanie praw jazdy

Jeśli Państwa prawo jazdy wygaśnie, należy je odnowić, składając wniosek do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym zamieszkują Państwo na stałe.

Dodatkowe prawa jazdy

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać prawo jazdy dodatkowej kategorii, muszą Państwo wymienić pierwotne prawo jazdy, składając wniosek do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym zamieszkują Państwo na stałe.

Utrata lub kradzież

Jeśli prawo jazdy zostanie utracone lub skradzione, muszą Państwo złożyć wniosek o nowe prawo jazdy do właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym mieszkają Państwo na stałe. Mogą Państwo być zobowiązani do okazania im zaświadczenia od właściwych organów Państwa Członkowskiego, które wydało pierwotne prawo jazdy.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA JAZDY

Liczne informacje na temat praw jazdy przedstawione są w następującej witrynie internetowej:

http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm.

Ta witryna umożliwia ściągnięcie wszystkich obowiązujących w UE przepisów, podaje przydatne linki do stron organów krajowych i innych powiązanych stron, przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i podaje inne informacje ważne dla potrzeb dotyczących praw jazdy, takie jak prowadzone badania czy ostatnie zmiany.

WZAJEMNE UZNAWANIE

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

 

Zasada ogólna

Prawo jazdy wydawane przez dowolne Państwo Członkowskie jest uznawane przez pozostałe Państwa Członkowskie.

 

Wyjątki

Prawo jazdy wydane przez Państwo Członkowskie w zamian za prawo jazdy wydane przez państwo niebędące członkiem Wspólnoty nie jest automatycznie uznawane przez inne Państwa Członkowskie. Nawet jeśli takie prawo jazdy zostało już uznane przez jedno Państwo Członkowskie, powinni się Państwo skontaktować z właściwymi organami, aby ustalić, czy jest ono ważne.

Państwa Członkowskie mogą odmówić uznania prawa jazdy wydanego kierowcom poniżej 18 roku życia.

 

WYMIANA PRAWA JAZDY

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Kiedyś, jeśli posiadacz prawa jazdy zmienił miejsce zamieszkania lub zatrudnienia z jednego Państwa Członkowskiego na inne, musiał wymienić prawo jazdy w ciągu jednego roku (dyrektywa 80/1263/EWG). Ten obowiązek zniesiono 1 lipca 1996 r. i od tej pory wymiana praw jazdy jest dobrowolna.

W razie dobrowolnej wymiany, utraty lub kradzieży prawa jazdy Państwo Członkowskie, w którym zamieszkał jego posiadacz, wydaje mu wzorcowe wspólnotowe prawo jazdy określonej (lub określonych) kategorii, nie wymagając zdawania egzaminu teoretycznego ani praktycznego.

 

WNIOSKI SKŁADANE PRZEZ POSIADACZY

Wnioski o wymianę prawa jazdy powinno się składać do właściwych organów w kraju stałego zamieszkania. Wniosek składa się na żądanie posiadacza, oddając jego aktualne prawo jazdy.

Przed dokonaniem wymiany wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stwierdzającego, że ich prawo jazdy jest ważne. Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wymianę ma obowiązek sprawdzenia tego oświadczenia, jeśli okaże się to konieczne.

 

ODMOWA WYMIANY

Odmowa wymiany może być skutkiem następujących okoliczności:

 • wydania pierwotnego prawa jazdy przez kraj spoza Wspólnoty. Państwa Członkowskie mogą, ale nie muszą uznawać takich praw jazdy, a uznanie ich przez jedno Państwo Członkowskie nie jest wiążące dla innych.

Dalsze informacje podane są pod adresem:

http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm. Na tej stronie zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz obowiązujące przepisy wspólnotowe i informacje na temat badań Wspólnoty prowadzonych w tej dziedzinie. Są tam również linki do innych witryn dotyczących praw jazdy.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Samochód

| mapa witryny | login