rozmiar czcionki A A A
czytano 3475 razy

Podatek od pojazdów silnikowych

Według ogólnej zasady samochód powinien być zarejestrowany i opodatkowany w państwie zwyczajowego zamieszkania.

 

PODATEK VAT

Obowiązują następujące zasady opodatkowania podatkiem VAT w przypadku nabycia pojazdu w jednym Państwie Członkowskim UE z zamiarem zarejestrowania go oraz korzystania z niego w innym Państwie Członkowskim:

  • w razie nabycia nowego samochodu należy opłacić podatek VAT w kraju przeznaczenia, tzn. w kraju, w którym samochód ma być zarejestrowany. Oznacza to, że cena nowego samochodu zakupionego w Państwie Członkowskim, które nie jest krajem przeznaczenia nie będzie zawierać podatku VAT. Samochód zakupiony w innym Państwie Członkowskim jest uważany za nowy, jeśli ma mniej niż sześć miesięcy i przebył mniej niż 6 tys. km.
  • W razie nabycia samochodu używanego (tzn. samochodu mającego ponad sześć miesięcy i przebieg powyżej 6 tys. km) podatek VAT płaci się w kraju nabycia.

Stawki podatku VAT (%) stosowane w Państwach Członkowskich zamieszczono na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm.

Od 1 stycznia 1993 r. kraj przeznaczenia nie ma prawa w żadnych okolicznościach nakładać podatku VAT na osobiste mienie ruchome wprowadzane do innego Państwa Członkowskiego przez osobę przenoszącą swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania. Dotyczy to także pojazdów.

 

INNE PODATKI

Państwa Członkowskie mają prawo do nakładania na pojazdy innych podatków niż VAT, pod warunkiem że podatki te nie prowadzą do powstania w handlu między Państwami Członkowskimi formalności związanych z przekraczaniem granicy.

Państwa Członkowskie mogą przyznać zwolnienie z opodatkowania, jeśli pojazd jest przenoszony z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego w wyniku przeniesienia zwyczajowego miejsca zamieszkania jego właściciela.

Komisja przygotowała zawiadomienie dla obywateli określające konsekwencje podatkowe przewożenia pojazdów przez granicę. Zawiadomienie obejmuje jedynie związane z przekraczaniem granicy aspekty opodatkowania pojazdów. Samochody są ważnym środkiem przemieszczania się, a zatem środkiem służącym do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, zagwarantowanego użytkownikom na mocy Traktatu WE. Wielu obywateli zabiera ze sobą samochód, gdy opuszczają swoje Państwo Członkowskie na pewien czas lub gdy osiadają na stałe w innym Państwie Członkowskim. Inni kupują lub wynajmują samochód w Państwie Członkowskim, które nie jest ich krajem.

Komisja przedstawiła ponadto kompleksową strategię opodatkowania samochodów osobowych w Unii Europejskiej. Po pierwsze Komisja analizuje obecne systemy opodatkowania samochodów osobowych i bada możliwości ulepszenia ich koordynacji w celu wyeliminowania znacznych bieżących przeszkód podatkowych i zniekształceń prawa do swobodnego przepływu samochodów osobowych w ramach Rynku Wewnętrznego. Za największy problem uznano podatki rejestracyjne i dlatego Komisja zaleca ich stopniową redukcję, a nawet zniesienie – mają one być zastąpione rocznymi podatkami drogowymi i podatkami paliwowymi (aby pozostało takie samo obciążenie podatkowe, ale związane z korzystaniem z samochodu, a nie z jego nabyciem).

 

DALSZE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Prawo jazdy


Wróć na portal Mindly.pl 

lub przejdź na portal: Psy24.pl
 

 


 

| mapa witryny | login