Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2956 razy

Dzielenie się nowymi pomysłami

Nowe pomysły i pogłębianie wiedzy stanowią podstawę rozwoju i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw. Oprócz innowacji technicznych potrzebne jest również nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwami i marketingu.

UE musi stać się gospodarką opartą na wiedzy i otwartą na innowacje.

Zdobywanie wiedzy

Edukacja powinna rozwijać umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności w zorientowanym na innowacje społeczeństwie - umiejętność czytania i pisania, wiedzę naukową, umiejętności matematyczne, umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, zdolności kulturalne oraz społeczne - oraz wykształcić chęć uczenia się. UE pomaga modernizować systemy edukacyjne we wszystkich krajach UE, tak aby rozwijały właśnie te umiejętności.

Aby badania akademickie odpowiadały potrzebom przedsiębiorców, UE zachęca do tworzenia strategicznych partnerstw między uniwersytetami a przedsiębiorstwami. Rolą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii jest tworzenie partnerstw w zakresie nauki, biznesu i edukacji.

Transfer wiedzy

Transfer wiedzy ma również zasadnicze znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności UE. Dzielenie się wiedzą specjalistyczną pomiędzy przedsiębiorstwami jest szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw niemających środków na ustanowienie oficjalnych partnerstw.

 

Źródła informacji

Europe INNOVA jest platformą wymiany i rozwoju pomysłów, dobrych praktyk i rad dotyczących innowacji w sektorze przedsiębiorstw, zarządzania klastrami, finansowania innowacji, standardów UE i usług intensywnie wykorzystujących wiedzę.

Inicjatywa obejmuje:

  • 11 sieciklastrów przemysłowych - zgrupowanych w ramach sektorów współpracujących w celu zwiększenia wydajności poprzez wspólne rozwijanie kwalifikacji i wiedzy;
  • 10 siecipodmiotów finansujących badania - określających potrzeby finansowe i źródła finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych, a także działających na rzecz poprawy dostępności środków finansowych ;
  • 6 sieci standardów - promujących otwarte standardy jako sposób wspierania innowacyjnych rozwiązań;
  • europejska platforma innowacji w zakresie usług intensywnie wykorzystujących wiedzę (KIS-IP) - pomagająca małym innowacyjnym przedsiębiorstwom lepiej wykorzystywać wyniki badań i usprawnić poszukiwania inwestorów i partnerów biznesowych.

Inne skuteczne instrumenty INNOVA to:

  • narzędzie do tworzenia map klastrów, które pozwala zidentyfikować klastry i ich ewolucję w regionie, a także lokalizacje, które zapewniają najlepsze warunki do prowadzenia działalności pod względem gospodarczym i innowacyjnym;
  • sektorowy punkt obserwacyjny, który bada sektorowe działania innowacyjne w UE w celu opracowania nowej polityki w zakresie innowacji;
  • panele innowacji, które analizują czynniki korzystne i niekorzystne dla innowacji;
  • projektIMP³rove zapewnia wsparcie i pomaga przedsiębiorstwom nabywać nowe kwalifikacje potrzebne do zarządzania innowacjami.

Inicjatywa PRO INNO Europe ma na celu analizowanie i udoskonalanie polityki innowacyjnej w UE poprzez porównywanie wyników osiągniętych na szczeblu regionalnym i krajowym oraz wzorowanie się na najlepszych praktykach.

Programy

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych na projekty innowacyjne oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu. Na lata 2007-2013 budżet programu wynosi 3,621 miliardów euro.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rywalizacja poprzez innowację

| mapa witryny | login