Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 4521 razy

Ochrona własności intelektualnej

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną poprzez:

  • prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne - które muszą być zarejestrowane w każdym kraju UE;
  • prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną - przyznawane automatycznie, bez konieczności oficjalnej rejestracji;
  • strategie handlowe - takie jak tajemnice handlowe, umowa o zachowaniu poufności lub szybka produkcja

Patenty to krajowe prawa przyznawane przez krajowe urzędy patentowe. Przyznanie patentu nie gwarantuje ochrony w całej UE. Wniosek o udzielenie patentu europejskiego przez Europejską Organizację Patentową (EPO) zapewnia ochronę krajową w tych krajach europejskich, które są członkami EPO. Układ o współpracy patentowej upraszcza procedurę występowania o międzynarodowy patent.

Prawa do wspólnotowych znaków towarowych i wzorów mogą być zarejestrowane na szczeblu krajowym lub europejskim. Europejskie prawa są rejestrowane przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, który ma swoją siedzibę w Alicante (Hiszpania). Prawa te są wyłączne i uznawane na terenie całej UE.

UE wspiera poszanowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie podrabiania i piractwa, które osiągnęły niepokojący poziom i mają poważne skutki dla innowacji, rozwoju, zatrudnienia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Prawa własności intelektualnej są nadal chronione głównie przepisami krajowymi, a nie europejskimi. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być trudne i kosztowne i dlatego potrzebna jest dalsza harmonizacja.

Prawa własności intelektualnej objęte są międzynarodowymi konwencjami wprowadzonymi przez Światową Organizację Handlu i Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rywalizacja poprzez innowację

| mapa witryny | login