Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2581 razy

Działalność naukowo-badawcza

Badania sprzyjają pobudzaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu większej liczby miejsc pracy o lepszej jakości oraz zapewnieniu konkurencyjności UE w dobie w globalnej gospodarki. UE zachęca do inwestycji w badania i rozwój technologiczny i aktywnie wspiera je w wybranych dziedzinach.

UE wyznaczyła sobie za cel zwiększenie wydatków na badania do 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) do roku 2010. Jednak w 2005 r. inwestycje zatrzymały się na poziomie 1,9 proc., w porównaniu do ponad 2,5 proc. w Stanach Zjednoczonych i 3 proc. w Japonii.

W swoim zintegrowanym planie działania UE aktywnie zachęca do inwestowania w badania i promocję innowacji. Wspiera rozwój przedsiębiorstw poprzez tworzenie klastrów i sieci w celu zacieśnienia współpracy i zwiększenia transferu wiedzy specjalistycznej między ośrodkami badań i przedsiębiorstwami.

Jednym z priorytetów UE jest stworzenie europejskiej przestrzeni badawczej - strefy wolnej od granic, w której można lepiej wykorzystywać zasoby naukowe. Mimo że projekt natrafił na przeszkody krajowe i instytucjonalne, to nadal pozostaje priorytetem dla UE. Dlatego też, by reaktywować projekt, rozpoczęto w 2007 r. konsultacje społeczne.

Programy

Siódmy program ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (7PR) obejmuje wszystkie inicjatywy UE związane z badaniami, a jego budżet na lata 2007-2013 wynosi około 50 miliardów euro, z czego 15 proc. powinno zostać wykorzystane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Dostępne są dotacje na projekty o wymiarze europejskim, tj. prowadzone przez partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Ogólnie rzecz biorąc program ramowy dotyczy: współpracy, pomysłów, ludzi, możliwości i badań jądrowych - przy czym każda z tych dziedzin ma swój własny program promujący europejskie osiągnięcia naukowe.

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) dostarcza aktualnych informacji na temat badań UE oraz uczestnictwa w 7PR.

Program Eurostars umożliwia małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych na międzynarodowe projekty badawcze.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Rywalizacja poprzez innowację

| mapa witryny | login