Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2859 razy

Urlop chorobowy i macierzyński

Przepisy wspólnotowe dotyczące zasiłków chorobowych i macierzyńskich gwarantują kompleksową i skuteczną ochronę nie tylko pracowników migrujących i członków ich rodzin, ale także wszystkich osób objętych przepisami, w szczególności milionom turystów spędzających wakacje zagranicą. Poniższe informacje zawierają przegląd uprawnień do świadczeń.

Wymagane warunki - sumowanie

W przypadku gdy prawo do opieki zdrowotnej i świadczeń uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, właściwa instytucja musi uwzględnić okresy ubezpieczenia, zamieszkania lub zatrudnienia, które miały miejsce na mocy przepisów innych krajów (sumowanie). Gwarancja ta oznacza, że w razie zmiany miejsca pracy i wyjazdu do innego Państwa Członkowskiego nie traci się ochrony w ramach ubezpieczenia chorobowego.

Pieniężne zasiłki chorobowe

Mają one na ogół na celu zastąpienie wynagrodzeń, których wypłata została zawieszona z powodu choroby. Świadczenia udzielone w szczególnej sytuacji (osoby na utrzymaniu) mogą być uważane za pieniężne zasiłki chorobowe.

Na ogół są one zawsze udzielane zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym jest Pan(i) ubezpieczony(a), bez względu na kraj, w którym Pan(i) mieszka na stałe lub tymczasowo.

Wysokość i okres wypłacania tych zasiłków zależy całkowicie od przepisów obowiązujących w Państwie, w którym jest Pan(i) ubezpieczony i z reguły są one wypłacane bezpośrednio przez instytucję, w której jest się ubezpieczonym.

Rzeczowe zasiłki chorobowe

Świadczenia te obejmują opiekę medyczną i stomatologiczną, leki i hospitalizację, a także bezpośrednie płatności mające na celu zwrot poniesionych kosztów z powyższych tytułów.

Na ogół są one zawsze udzielane zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym Pan(i) mieszka na stałe lub tymczasowo tak, jakby był(a) Pan(i) ubezpieczony(a) w tym kraju. Może to doprowadzić do sytuacji, która będzie mniej lub bardziej korzystna w stosunku do sytuacji stworzonej przez przepisy kraju, w którym jest się rzeczywiście ubezpieczonym.

Miejsce zamieszkania w kraju, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba mieszkająca w kraju, w którym jest ubezpieczona ma prawo do wszelkich zasiłków rzeczowych dostępnych w ramach przepisów prawa tego kraju.

Miejsce zamieszkania poza krajem, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba mieszkająca w innym kraju niż kraj ubezpieczenia ma prawo do wszelkich zasiłków rzeczowych dostępnych w ramach przepisów prawa tego kraju zamieszkania. Świadczenia wypłacane są przez instytucję ubezpieczeń zdrowotnych właściwą dla miejsca zamieszkania tak, jakby dana osoba należała do tej instytucji.

Okresowy pobyt poza krajem, w którym jest się ubezpieczonym

Osoba przebywająca okresowo w innym kraju niż jej kraj ubezpieczenia ma prawo do wszelkich zasiłków, które są bezpośrednio niezbędne. Nie ma znaczenia, czy osoba taka jest zagranicą jako turysta lub czy znalazła się tam w celach zawodowych lub prywatnych.

Emeryci, pracownicy oddelegowani zagranicę, osoby bezrobotne oraz studenci mają prawo do wszelkiej opieki zdrowotnej lub świadczeń rzeczowych niezbędnych w trakcie okresowego pobytu zagranicznego.

Przydatne dokumenty

  • E 104: naliczenie okresów ubezpieczenia w Państwach Członkowskich, jeśli do uzyskania uprawnień niezbędny jest udokumentowany okres wpłat,
  • E 106: rejestracja w kraju stałego zamieszkania,
  • E 109: zaświadczenie dla potrzeb rejestracji członków rodziny pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek,
  • E 111: świadczenia w nagłych wypadkach podczas okresowego pobytu w Państwie Członkowskim (w odniesieniu do emerytów i członków ich rodzin - niezbędne świadczenia),
  • E 119: prawo do świadczeń medycznych osób bezrobotnych przebywających w innym Państwie Członkowskim w celu poszukiwania pracy,
  • E 121: rejestracja emerytów i członków ich rodzin w Państwie Członkowskim, w którym zamieszkują,
  • E 128: prawo do niezbędnych świadczeń rzeczowych pracownika oddelegowanego i osób pracujących na własny rachunek, członków ich rodzin i studentów.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Od dnia 1 czerwca 2004 r. formularz E 111 zastąpi europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

| mapa witryny | login