Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 2553 razy

Działalność naukowo-badawcza

Badania sprzyjają pobudzaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu większej liczby miejsc pracy o lepszej jakości oraz zapewnieniu konkurencyjności UE w dobie w globalnej gospodarki. UE zachęca do inwestycji w badania i rozwój technologiczny i aktywnie wspiera je w wybranych dziedzinach.

UE wyznaczyła sobie za cel zwiększenie wydatków na badania do 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) do roku 2010. Jednak w 2005 r. inwestycje zatrzymały się na poziomie 1,9 proc., w porównaniu do ponad 2,5 proc. w Stanach Zjednoczonych i 3 proc. w Japonii.

W swoim zintegrowanym planie działania UE aktywnie zachęca do inwestowania w badania i promocję innowacji. Wspiera rozwój przedsiębiorstw poprzez tworzenie klastrów i sieci w celu zacieśnienia współpracy i zwiększenia transferu wiedzy specjalistycznej między ośrodkami badań i przedsiębiorstwami.

Jednym z priorytetów UE jest stworzenie europejskiej przestrzeni badawczej - strefy wolnej od granic, w której można lepiej wykorzystywać zasoby naukowe. Mimo że projekt natrafił na przeszkody krajowe i instytucjonalne, to nadal pozostaje priorytetem dla UE. Dlatego też, by reaktywować projekt, rozpoczęto w 2007 r. konsultacje społeczne.

Programy

Siódmy program ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (7PR) obejmuje wszystkie inicjatywy UE związane z badaniami, a jego budżet na lata 2007-2013 wynosi około 50 miliardów euro, z czego 15 proc. powinno zostać wykorzystane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Dostępne są dotacje na projekty o wymiarze europejskim, tj. prowadzone przez partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Ogólnie rzecz biorąc program ramowy dotyczy: współpracy, pomysłów, ludzi, możliwości i badań jądrowych - przy czym każda z tych dziedzin ma swój własny program promujący europejskie osiągnięcia naukowe.

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) dostarcza aktualnych informacji na temat badań UE oraz uczestnictwa w 7PR.

Program Eurostars umożliwia małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych na międzynarodowe projekty badawcze.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Rywalizacja poprzez innowację

| mapa witryny | login