Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 4495 razy

Ochrona własności intelektualnej

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną poprzez:

  • prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne - które muszą być zarejestrowane w każdym kraju UE;
  • prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną - przyznawane automatycznie, bez konieczności oficjalnej rejestracji;
  • strategie handlowe - takie jak tajemnice handlowe, umowa o zachowaniu poufności lub szybka produkcja

Patenty to krajowe prawa przyznawane przez krajowe urzędy patentowe. Przyznanie patentu nie gwarantuje ochrony w całej UE. Wniosek o udzielenie patentu europejskiego przez Europejską Organizację Patentową (EPO) zapewnia ochronę krajową w tych krajach europejskich, które są członkami EPO. Układ o współpracy patentowej upraszcza procedurę występowania o międzynarodowy patent.

Prawa do wspólnotowych znaków towarowych i wzorów mogą być zarejestrowane na szczeblu krajowym lub europejskim. Europejskie prawa są rejestrowane przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, który ma swoją siedzibę w Alicante (Hiszpania). Prawa te są wyłączne i uznawane na terenie całej UE.

UE wspiera poszanowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie podrabiania i piractwa, które osiągnęły niepokojący poziom i mają poważne skutki dla innowacji, rozwoju, zatrudnienia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Prawa własności intelektualnej są nadal chronione głównie przepisami krajowymi, a nie europejskimi. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być trudne i kosztowne i dlatego potrzebna jest dalsza harmonizacja.

Prawa własności intelektualnej objęte są międzynarodowymi konwencjami wprowadzonymi przez Światową Organizację Handlu i Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji EUROPA.wortale.net.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Rywalizacja poprzez innowację

| mapa witryny | login